Działanie 2.3.5 „Dostępność plus” – współpracuj z profesjonalnym studiem projektowym

ARTYKUŁY

05.04.2022 | 11 min

design

Działanie 2.3.5 „Dostępność plus” – współpracuj z profesjonalnym studiem projektowym

Ergodesign to studio projektowo-doradcze z prawie 3o-letnim doświadczeniem i z portfolio ponad 100 wdrożeń. Przez te lata nauczyliśmy się koordynować cały proces projektowania produktów –  od biurka projektowego, aż po halę fabryczną. Z naszymi Klientami mamy różnorodne modele współpracy –  część z nich to projekty z dofinansowaniem unijnym. W działaniu 2.3.5 Design dla Przedsiębiorców jesteśmy od samego początku programu, już od ponad 4 lat.  Zobacz, co możemy zaoferować Twojej firmie.

W ramach programu Dostępność Plus przeprowadzany jest konkurs Design dla przedsiębiorców, którego beneficjenci otrzymują dotację finansową. Dofinansowanie zostaje przyznane na przeprowadzenie wzorcowego procesu projektowego rozwoju nowych produktów. Główną misją programu Dostępność plus jest zaprojektowanie i wprowadzenie na rynek produktów uwzględniających osoby ze szczególnymi potrzebami.

Otrzymana dotacja w ramach działania 2.3.5 jest szansą na rozpoczęcie współpracy z profesjonalnym biurem projektowym, możliwością stworzenia świetnie zaprojektowanego produktu i wdrożenia przełomowej dla firmy innowacji.

Ten artykuł jest adresowany do Ciebie, jeśli

Twoja firma pozyskała dotację w ramach poddziałania 2.3.5 i szukasz wykonawców projektu lub interesują Cię zagadnienia takie jak:

 • projektowanie uniwersalne
 • wzorcowy proces projektowy

Komu zostało przyznane dofinansowanie?

Nabory na dotację zakończyły się 24 sierpnia 2021 r. Dofinansowanie otrzymały małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą (na terenie Polski, poza Polską Wschodnią).

Przyznane dofinansowanie mogą być przeznaczone na profesjonalny proces wzorniczy m.in. wlicza się w to:

 • przeprowadzenie audytu wzorniczego
 • przygotowanie strategii nowego projektu wzorniczego
 • prototypowanie i wykonanie testów
 • doradztwo w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu

Są to kluczowe działania w procesie rozwoju nowego produktu pozwalające na przeprowadzenie wzorcowego procesu projektowego, aby stworzyć produkt dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poprzednie edycje

Firmy, które uzyskały dofinansowanie w zeszłych latach w większości otrzymały je za produkty wzornicze, projekty usług i aplikacji. Dotacja często przyznawana jest projektom z branży medycznej m.in.: w dziedzinie ortopedii i fizjoterapii. Najczęściej, głównym celem jest rozwój dzieci albo wsparcie jakości życia osób starszych lub osób z niepełnosprawnościami, np. z niepełnosprawnością ruchową.

Co oznacza, że produkt jest dostępny?

Produkty dostępne to te, które są tworzone w nurcie projektowania uniwersalnego.

Projektowanie uniwersalne to projektowanie produktów i otoczenia tak, by były użyteczne dla wszystkich ludzi, w możliwe największym zakresie, bez potrzeby stosowania adaptacji lub specjalnego projektowania.
Ron Mace (North Carolina State Univeristy)

Według Światowego Raportu o Niepełnosprawności WHO ponad miliard osób na świecie funkcjonuje z pewną formą niepełnosprawności. Jest to około 15% całej naszej populacji.

Prawie każdy z nas w pewnym momencie swojego życia może stać się niepełnosprawny czasowo lub trwale.
Światowa Organizacja Zdrowia – Genewa, World report on disability: summary © World Health Organization 2011

Poza trwałą niepełnosprawnością stosujemy także określenie – osób ze szczególnymi potrzebami. To sformułowanie opisuje ludzi, którzy napotykają bariery i utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na sytuację, w której się znajdują. Osobami, które napotykają trudności ze względu na tymczasowe okoliczności w jakich się znajdują stając się jednocześnie osobami ze szczególnymi potrzebami są np.: osoby w ciąży, czy też ludzie podróżujący z wielkogabarytowym bagażem. Patrząc na problem dostępności z szerszej perspektywy widzimy, że dotyczy on większości z nas! Dlatego projektowanie uniwersalne to temat, o którym mówi się coraz więcej. Zmienia się przez to także podejście do projektowanych produktów i usług, a w Ergodesign jesteśmy przygotowani na te zmiany.

komputer z monitorem brajlowskim

Rynek produktów dla osób ze szczególnymi potrzebami

Rynek produktów dla osób ze szczególnymi potrzebami jest duży. Według wcześniej wspomnianego raportu WHO jest to około 15% naszej całej populacji, a liczba ta będzie rosnąc m.in. z powodu starzejącego się społeczeństwa. Mimo tego oferta dla tych grup odbiorców jest niewielka. Design w specjalistycznych, małoseryjnych branżach napotyka trudności i nie jest właściwie wykorzystywany. Problemy osób ze szczególnymi potrzebami, w większości przypadków są rozwiązywalne wyłącznie poprzez projektowanie. Design w tym obszarze zajmuje się funkcjonalnościami, dzięki którym pomagamy i poprawiamy jakość życia osób starszych, z niepełnosprawnościami, dzieci czy też innym grupom ze specjalnymi potrzebami. Istotne jest tutaj to, że design pomaga jednocześnie także myśleć o aspektach wizualnych projektu. Wygląd produktu jest niezwykle istotny, ponieważ większość pomocy medycznych, ortopedycznych czy fizjoterapeutycznych potrafi stygmatyzować osoby, które z nich korzystają. Wzornictwo daje tutaj szanse na poprawę komfortu i jakości życia wielu osób biorąc pod uwagę zarówno aspekty funkcjonalne jak i wizualne oraz emocjonalne.

Dlatego też założenia programu Dostępność plus zakładają projektowanie lub ulepszenie istniejącego produktu z myślą o:

 • osobach z niepełnosprawnością wzrokową
 • osobach z niepełnosprawnością słuchową
 • osobach z niepełnosprawnością ruchową (np. osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, poruszające się na wózkach inwalidzkich lub o kulach)
 • osobach z zaburzeniami psychicznymi
 • osobach z niepełnosprawnością intelektualną
 • osobach mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego)

ale także uwzględniające:

 • osoby starsze i osłabione chorobami
 • osoby niskorosłe (w tym również dzieci)
 • osoby z małymi dziećmi (w tym także poruszające się z wózkami dziecięcymi)
 • osoby w ciąży
 • osoby podróżujące z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem)

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty projektowe dotyczące zarówno funkcjonalności jak i aspektów wizualnych.

Na stronie PARPu w zakładce FAQ można znaleźć wyjaśnienie z jakich etapów powinien składać się profesjonalny proces projektowy:

 1. diagnoza-przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy, obejmującego co najmniej: charakterystykę rynku docelowego, analizę konkurencji, analizę otoczenia rynkowego wnioskodawcy, w tym określenie możliwej perspektywy zmian pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego, określenie wariantowych rozwiązań, określenie możliwych do przewidzenia skutków wyboru każdego z nich oraz warunków wdrożenia(faza przeprowadzana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie),
 2. synteza i analiza-określenie strategii dalszych działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych,
 3. tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie-opracowanie projektów oraz prototypów nowego lub znacząco ulepszonego produktu i przeprowadzenie niezbędnych testów.

Trzy fazy procesu projektowego

Chcąc zsyntetyzować proces projektowy można powiedzieć, że składa się on z 3 faz – researchu i analizy rynku, pracy koncepcyjnej oraz ostatniej fazy – wykonawczej (która, tak jak poprzednie rozkłada się na wiele pomniejszych etapów – od pracy nad przekazaniem projektu wzorniczego pod konstrukcję po produkcję i urynkowienie).


Pierwsza faza, w której podstawowym etapem jest przeprowadzenie audytu, pozwala m.in: określić potencjał obszaru działania Klienta, ułatwia zdefiniowanie niszy na rynku czy też ulepszeń i usprawnień produkcyjno-sprzedażowych. Na tym etapie planuje się także strategię dalszych działań służących do pracy nad opracowaniem nowego projektu wzorniczego. Działania te zazwyczaj podsumowuje się w formie założeń i briefu projektowego, co ułatwia komunikację między zespołem projektowym a zespołem Klienta.

Następnym etapem jest praca koncepcyjna. Pierwsze iteracje projektu zazwyczaj wykonywane są w formie 2D, pomaga to wyeliminować rozbieżności w komunikacji z Klientem. Następnym punktem jest upostaciowienie idei w 3D, pozwalając na opracowanie ogólnego projektu koncepcyjnego jak i zaprojektowanie doświadczeń użytkowników_czek.

Ostatnia część współpracy rozpoczyna się od projektu wzorniczego i utrwalenia głównych decyzji wzorniczych (wizerunek, UX, układ elementów wewnętrznych, CMF). Dzięki temu etapowi projekt staje się gotowy, aby przekazać go do konstrukcji wyrobu.

Następnymi etapami są:

 • projekt wykonawczy
 • prototypowanie i testowanie
 • wprowadzanie zmian
 • wprowadzenie do produkcji seryjnej

kończąc na:

 • urynkowieniu, którego celem jest siła dzięki spójności – D.N.A. wzorniczego produktów i nowej marki.

Co jest najważniejsze przy wyborze wykonawcy – partnerskiej firmy projektowej

Według PARP-u i założeń konkursowych wybór projektanta powinien opierać się na jego doświadczeniu – musi mieć w portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo. Naszym zdaniem do tego procesu nie wystarczy wyłącznie jeden projektant tylko grupa specjalistów_ek dostarczających więcej kompetencji. Wszystkie osoby z teamu Ergodesign pracujące na stanowiskach projektantów_ek, badaczów_ek czy strategów_żek mają co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe oraz minimum roczny staż zarządzania projektami w metodyce lean. Etapy i liczbę projektów wyliczamy na bazie potrzeb klienta, rodzaju branży i złożoności projektu.

Model współpracy

Kluczowy jest też sposób zarządzania projektem oraz komunikacja pomiędzy zespołem projektowym, a zespołem Klienta. Dlatego tak istotne jest, aby dobrze dobrać model współpracy z Klientem.

Model współpracy z Ergodesign HUB – Lean

W Ergodesign HUB działamy leanowo. Podstawą pracy w tym modelu są cykliczne, rozpisane na tygodnie sprinty, obejmujące trzy fazy:

 • build, czyli tworzenie
 • measure, czyli weryfikacja
 • learn, czyli uczenie i doskonalenie

Każdy sprint pozwala wypracować koncepcję kluczowej funkcjonalności produktu (minimum viable product – MVP). Jest to najszybszy, a zarazem najbardziej transparentny sposób rozwoju innowacji. Jak najszybsze upostaciowienie idei ułatwia komunikację z Klientem, unikając rozbieżności w komunikacji. Ta metoda znacznie przyspiesza realizację projektu oraz umożliwia szybkie testowanie rozwiązań w praktyce.

Wady i zalety metodyki Lean

Każda metodyka ma swoje plusy i minusy. Poniżej, bez owijania w bawełnę, prezentujemy zalety i wady pracy leanowej w sprintach:

Więcej o naszej metodyce pracy w modelu Lean znajdziesz na YouTube:

Ergodesign HUB

Do efektywnej i kreatywnej pracy potrzeba odpowiedniego miejsca. Ergodesign Hub to przestrzeń  o wielkości ponad 640 metrów. Projektujemy, prototypujemy, prowadzimy badania i eksperymenty w specjalnie przeznaczonych do tego laboratoriach – w których możesz współtworzyć swój projekt ramię w ramię z nami.

Nasze doświadczenie w 2.3.5

Jako firma pełniąca usługi projektowo-doradcze działamy na rynku od prawie 30 lat. W swoim portfolio mamy ponad 1000 wdrożeń. Nasza skuteczność wynika z tego, że panujemy nad całym procesem: od biurka projektowego, aż po halę fabryczną. Od 2016 roku zrealizowaliśmy dla naszych Klientów ponad 50 projektów z dofinansowaniem unijnym (1.4 oraz 2.3.5). W działaniu 2.3.5 Design dla Przedsiębiorców partnerujemy naszym Klientom od samego początku programu, już od ponad 4 lat.

Współpraca z Ergodesign i ich troska o każdy, najmniejszy szczegół spowodowała, że zaprojektowane dla nas produkty są nie tylko funkcjonalne, ale także i piękne. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych tablice spełniają swoje podstawowe zadania w ponadprzeciętnym stopniu. A zaproponowany wizerunek marki, wraz z komunikacją, pokazują nieszablonowość produktu i zaskakują niestandardowym oraz zwracającym uwagę sposobem komunikowania się.
 Marcin Armatys, Członek Zarządu Amex Group,
Dyrektor ds. Produkcji, Logistyki i Analiz

Definicja sukcesu projektu według Ergodesign

Definicją sukcesu w projekcie, według Ergodesign, jest ścisła współpraca Klienta z naszym zespołem, której efektem jest powstanie ekonomicznie uzasadnionego produktu. Główną wartością jest dla nas wprowadzenie na rynek innowacji i budowanie pozycji marki Klienta wyczerpując maksimum wiedzy, narzędzi, doświadczenia i talentów naszego zespołu.