Solumed – LHS System

PORTFOLIO

/

MEDYCYNA

LHS System

ECODESIGN

KLIENT

SOLUMED

BRANŻA

MEDYCYNA

REALIZACJA

2018

USŁUGI

produkt fizyczny

prototypowanie

konstrukcja

ZAKRES

projekt wzorniczy urządzenia, realizacja prototypu i partii pilotażowej

Szwajcarski system zarządzania sytuacjami awaryjnymi dla firm w zakresie pierwszej pomocy. W każdym miejscu pracy zobowiązani jesteśmy do ukończenia szkolenia BHP. Na co dzień nie zaprzątamy sobie głowy sytuacjami awaryjnymi, w których nasze życie i naszych współpracowników może być zagrożone. Każdy z nas jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy. Pomimo podstawowej wiedzy w tym zakresie, wypadek jest na tyle stresogenną sytuacją, że możemy poczuć się bezradni i sparaliżowani strachem. Solumed LHS System, powstał po to, aby pomóc podejmować właściwe decyzje w takich sytuacjach, które mogą znacząco wpłynąć na szanse na powrót do zdrowia i przeżycie.

ECODESIGN

KLIENT

Solumed AG to szwajcarska firma z siedzibą w Dällikon, w kantonie Zurych, działająca od 2018 roku. Zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą innowacyjnych sprzętów medycznych pierwszej pomocy. Solumed AG adresuje swoje rozwiązania firmom, w celu poprawienia bezpieczeństwa pracowników. Solumed AG to innowacyjny producent sprzętu medycznego. Oferuje rozwiązania awaryjne spersonalizowane do potrzeb firm.

WYZWANIE

Projekt urządzenia Solumed LHS System miał dostarczyć na rynek rozwiązanie spełniające funkcję asystenta pierwszej pomocy, samouczków oraz niezbędnego wyposażenia apteczki, które są dostosowane do konkretnych potrzeb miejsca pracy, aby pracownicy byli świadomi i przygotowani do udzielenia pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia nagłej sytuacji.

Projekt realizowany był przed pandemią koronawirusa, a jednym z wiodących założeń projektu było uwzględnienie telemedycyny w formie połączenia z centralami ratunkowymi. Wówczas na rynku nie istniały rozwiązania o podobnej funkcjonalności. W całości urządzenie miało zapewniać kompleksowy dostęp do nauki udzielania pierwszej pomocy, zdalny dostęp do służb ratunkowych, asystenta do udzielania pierwszej pomocy oraz wyposażenie niezbędne do jej udzielania.

Realizacja

W pierwszej kolejności musieliśmy rozpoznać normy dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy w miejscu pracy, jak również różnice kulturowe dotyczące percepcji kolorystyki oraz symboli ostrzegawczych. Istotnym elementem opracowanego w późniejszym etapie układu funkcjonalnego, było uwzględnienie rodzajów i nasileń występujących zagrożeń ze względu na działalność zakładu pracy.

User Experience

Drugim znaczącym aspektem, było określenie profilu urządzenia, ze względu na funkcjonalność i przeznaczenie. Zostały nakreślone dwie ścieżki postępowania w sytuacjach awaryjnych uwzględniające poziom wiedzy i umiejętności użytkowników w zakresie pierwszej pomocy:

1. Osoba zaawansowana: potrafi udzielać pierwszą pomoc i panuje nad sytuacją oraz samodzielnie rozpoznać i zabezpieczyć uraz,

2. Osoba niedoświadczona: po raz pierwszy udziela pierwszej pomocy, potrzebuje wskazówek jak przygotować rannego do przyjazdu służb ratunkowych. Nie jest w stanie samodzielnie rozpoznać urazu lub dobrać opatrunku.

Budowanie założeń funkcjonalnych i użytkowych

Na podstawie analizy użytkowników zostały przygotowane scenariusze użytkowe oraz powstała koncepcja produktu modułowego. Ostatecznie produkt został określony jako asystent udzielania pierwszej pomocy w miejscu pracy w formie skrzynki bezpieczeństwa przeznaczonej do montażu wewnątrz budynku. Wyposażana w moduły, dostosowywane według potrzeb danego miejsca pracy oraz podłączona do centrali alarmowej.

Określenie funkcjonalności i przeznaczenia – profil urządzenia

A. na poziomie zawartości:
- wyposażenie ratunkowe: podział wyposażenia na konkretne urazy w celu szybszej reakcji: krwotok, wstrząs, złamanie, oparzenie, substancje żrące, zatrucie, porażenie, instrukcja udzielania pierwszej pomocy, AED
- wyposażenie doraźne

B. na poziomie interfejsu / hotline:
- funkcja kontaktowania się ze służbami ratunkowymi
- informowanie o sposobie udzielania pierwszej pomocy
- konsultacja medyczne

W początkowej fazie koncepcji trudnością było oszacowanie wymaganych gabarytów na wyposażenie medyczne. Z użyciem iteracyjnej metody modelowania powstały modele w skali zbudowane z klocków lego. Ta prosta metoda pozwoliła zweryfikować relacje między modułami, a następnie przygotowaliśmy szkicowe schematy graficzne, na podstawie których dopracowaliśmy pożądany układ elementów, takich jak: ekran, kamera i szuflady na wyposażenie medyczne.

Całość wyposażenie została zaproponowana według normy DIN dla apteczek oraz elementów ułatwiających udzielenie pierwszej pomocy. Dla dodatkowego zabezpieczenia przed utratą łączności internetowej urządzenie zostało doposażone w telefon stacjonarny z bezpośrednim wyborem telefonów alarmowych oraz.

Skuteczne udzielenie pierwszej pomocy miał także ułatwić szybki i bezpośredni dostęp do zawartości.

REZULTAT

Solumed LHS System służy do zarządzania sytuacjami awaryjnymi dla firm w zakresie pierwszej pomocy. Urządzenie jest jednak tylko asystentem, nie zastąpi konieczności reakcji człowieka, przy udzielaniu pierwszej pomocy. Pomaga jednak podjąć właściwe decyzje w sytuacji awarujnej, obarczonej dużym stresem.

Zaprojektowaliśmy urządzenie zawierające asystenta pierwszej pomocy oraz apteczkę w jednym. Możliwość konfiguracji ilości modułów pozwala na personalizowanie wyposażenia z wymaganiami danego pracodawcy. Zależało nam, aby swoją stylistyką wpisywało się we wnętrza zarówno korporacyjne, jak i hal produkcyjnych.

No items found.

WRÓĆ DO PORTFOLIO