Ailis Care – diagnostyka medyczna

PORTFOLIO

/

MEDYCYNA

Diagnostyka medyczna

ECODESIGN

KLIENT

AILIS CARE

BRANŻA

MEDYCYNA

REALIZACJA

2023

USŁUGI

produkt fizyczny

ZAKRES

projekt wzorniczy nowego rozwiązania ramienia z czujnikiem i dyfuzorem oraz fotela diagnostycznego

AILIS Care to zespół naukowców, lekarzy i technologów, którzy pod wizjonerskim kierownictwem Michała Matuszewskiego, foundera Ailis, rozwija pionierską technologię na rzecz zdrowia milionów kobiet. Ailis łączy Parametryczne Obrazowanie Dynamiczne, sztuczną inteligencję oraz telemedycynę w celu wczesnego wykrywania oznak raka piersi i szacowania prawdopodobieństwa zachorowania. Mieliśmy przyjemność wnieść do projektu to, co robimy najlepiej: przełożyć wizję na rozwiązania w designu, zaprojektować wyróżniający się design urządzenia, wesprzeć wdrożenie nowatorskiej technologii w urządzenie gotowe do testowania.

ECODESIGN

WYZWANIE

Do 2040 roku na świecie zanotuje się 27,5 mln nowych przypadków raka piersi. W Unii Europejskiej co 7,5 minuty 1 kobieta umiera na raka piersi. W Azji ponad połowę przypadków wykrywa się w fazie dającej 30% szans na przeżycie.
Źróło danych: AILIS Care

Technologia wczesnego wykrywania raka piersi AILIS powstała, aby to zmienić. Dla Foundera Ailis ważna jest nie tylko innowacyjna technologia diagnostyczna, ale również pozytywne doświadczenie pacjentek. Te dwa aspekty mogą na zawsze zmienić diagnostykę raka piersi.

REZULTAT

Pomogliśmy zaprojektować elementy urządzenia w taki sposób, by dostarczyły precyzyjnych danych medycznych do analizy oraz zamienić badanie piersi w pozytywne doświadczenie dla pacjentek.

Najlepsi projektanci Ergodesign wspierali Ailis w wielu aspektach projektu. Współpraca Ergodesign z zespołem Ailis nad projektem trwała ponad rok. Razem wypracowaliśmy rozwiązanie głowicy diagnostycznej oraz fotela diagnostycznego. Nasze działania obejmowały prace projektowe w oparciu o profesjonalne badania, opracowywanie koncepcji i prototypów.

PIERWSZY ETAP ROZWOJU
URZĄDZENIA AILIS

Celem pierwszego etapu pracy było stworzenie nowego konceptu urządzenia w oparciu o pierwszy prototyp. Wskazywał on wyjściową architekturę urządzenia, jednak narzucał także restrykcyjne założenia. Projektowanie nowego konceptu designu wymagało ogromnego doświadczenia i praktycznego myślenia, by nie przekroczyć granic założeń projektowych.

Raport badawczy UX
W opracowaniu koncepcji urządzenia duże znaczenie miał audyt UX. Dostarczył on wielu szczegółowych insightów o potrzebach, oczekiwaniach i odczuciach pacjentek podczas badania, które przekładaliśmy na rozwiązania wzornicze elementów urządzenia.

Kluczowe było zaprojektowanie ruchu urządzenia w ten sposób, by komunikował poprawność i przyjazność prowadzonego badania diagnostycznego. Doświadczenie ruchu, na jakim nam zależało, zostało nazwane Disney’owskim ruchem.

Raport mechaniczny
Analiza mechaniczna dostarczyła technicznych wymagań z podziałem na funkcjonalności wszystkich elementów urządzenia, określeniem ich niezbędności lub możliwości ich zastąpienia.

Projekt koncepcji i styling
Na podstawie wniosków z obu raportów przystąpiliśmy do wprowadzania zmian w designie urządzenia pracując nad nową stylistyką. Oczekiwana stylistyka urządzenia miała zerwać z konwencjonalną estetyką sprzętu medycznego i przyjąć futurystyczny charakter kojarzony z przemysłem kosmicznym.

DRUGI ETAP ROZWOJU
URZĄDZENIA AILIS

W całym urządzeniu Ailis, to właśnie fotel diagnostyczny jest kluczowym elementem. To od niego zależy poprawność ułożenia ciała pacjentki podczas badania. To fotel powinien zapewnić komfort każdej pacjentce niezależnie od jej wzrostu i masy ciała, podczas wszystkich faz badania łącznie z fazą relaksacyjną. Także od niego zależy, czy badanie będzie na tyle przyjazne, by pacjentki chciały regularnie je przeprowadzać. W ten sposób Ailis zamierza zachęcić kobiety do regularnej diagnostyki nowotworów piersi. Takie założenia przyjęliśmy opracowując nowy design fotela.

Cel: unieruchomienie ciała na czas badania
Jak: zapewnienie relaksacyjnej pozycji ciała pacjentki
Wyzwanie: dopasowanie wielkości i ruchomości elementów fotela do zakresu centylowego populacji kobiet

Modele gabarytowe i testy
Początkowo projekt fotela nie zakładał wielkich zmian poza liftingiem kilku elementów zwiększających komfort pacjentki podczas badania. W miarę postępu prac i konsultacji z zespołem konstruktorskim, zaczęły pojawiać się jednak rozwiązania wyznaczające nowy, znacząco inny kierunek. Rozpoczęliśmy iteracyjną pracę na twardych założeniach, aby znaleźć rozwiązania uwzględniające wszystkie wymagania techniczne. Finalnie design fotela zmienił się radykalnie.

Przełomowym momentem, który zdefiniował ostateczny scenariusz użytkowy była praca na modelach gabarytowych wykonanych z materiałów zastępczych. Do ideacji nad kształtem uchwytu zagłówka włączyły się najważniejsze osoby w zespole AIlis.

Wypracowany uchwyt zagłówka jest całkowicie nie spotykanym dotąd rozwiązaniem w branży medycznej, a także w branżach pokrewnych, takich jak branża beauty.

TRZECI ETAP ROZWOJU
URZĄDZENIA AILIS

W kolejnym kroku pracowaliśmy nad formą pozostałych elementów urządzenia opierając się o kluczowe założenia konstrukcyjne od zespołu inżynierskiego. W tej fazie opracowaliśmy organiczny kształt tylnej kopuły, która stanowi swego rodzaju centrum dowodzenia nad pracą urządzenia.

Modelowanie parametryczne i wizualizowanie
Cel: uspójnienie designu po etapie konstrukcji wstępnej
Jak: wprowadzenie zmian geometrii elementów uwzględniając wytyczne technologiczne
Wyzwanie: zachowanie DNA designu Ailis we wszystkich elementach urządzenia

CZWARTY ETAP ROZWOJU
URZĄDZENIA AILIS

Analizy antropometryczne
Finalnie stanęliśmy przed wyzwaniem w zakresie poszerzonej analizy antropometrycznej kobiecych sylwetek z całego świata.

Różnice we wzroście pacjentek i w proporcjach kobiecego ciała kobiet na świecie są znaczące. Jak się okazało, dane zawarte w atlasach antropometrycznych nie były wyczerpujące w tym zakresie. Dlatego poszukiwaliśmy źródeł danych w różnorodnych branżach.

Dane na jakich bazowaliśmy na etapie tych analiz to:
- źródła antropometryczne w atlasach ergonomicznych dla populacji kobiet z całego świata,
- miary antropometryczne w przemyśle odzieżowym,
- normy określające ergonomię foteli dentystycznych,
- normy i wymiary foteli samolotowych linii lotniczych z całego świata

Łącznie sięgnęliśmy do ponad 23 fachowych źródeł na temat antropometrii.


Jest to istotne, ponieważ pacjentka określa swój wzrost przed badaniem i na tej podstawie fotel automatycznie pozycjonuje się przed i w trakcie badania. Ścisłe określenie wzrostu pacjentki, zdeterminowało wszystkie wymiary fotela, a także było kluczową decyzja biznesowa, dla jakich grup pacjentek na całym świecie urządzenie zapewni komfortowe badanie. Wymiary te, nie wykluczają jednak osób o wzroście niższym lub wyższym.

Testy użytkowe
Po ponownej analizie antropometrycznej wykonaliśmy model fotela w pozycji przed i w trakcie badania. Po wykonanych testach zmianom uległa forma zagłówka oraz sposób jego konstrukcji mechanicznej. Model w skali 1:1 oraz testy przeprowadzone przy pomocy Rokoko Smartsuit pozwoliły na potwierdzenie hipotezy położenia ciała oraz wymiarów fotela, jakie zostały przyjęte do dalszego opracowania konstruktorskiego.

IMPAKT

Obecnie projekt Ailis jest w fazie testów klinicznych. Cieszymy się, że byliśmy jego częścią!

Czy nowa technologia będzie przełomem w diagnostyce raka piesi? Mocno wierzymy, że tak. A design ma dla jej upowszechnienia strategiczne znaczenie. Światowa premiera systemu planowana jest na 2024 rok.

No items found.

WRÓĆ DO PORTFOLIO