Projekt

Ergodesign HUB

ERGO DESIGN sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Zaprojektowanie i wdrożenie systemu Ergodesign HUB – Innowacyjnej usługi projektowej wspieranej przez laboratoria i autorskie narzędzie IT”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Osi Priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.

Celem projektu jest zaprojektowanie wzornicze i wdrożenie na rynek spójnego systemu Ergodesign HUB.

Dofinansowanie projektu z UE: 847 365.00 PLN

Fundusze Europejskie Inteligentny RozwójRzeczpospolita PolskaPARPUnia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego