Green Cell – audyt GOZ

PORTFOLIO

/

ELEKTRONIKA KONSUMENCKA

Audyt GOZ

ECODESIGN

KLIENT

Green Cell

BRANŻA

ELEKTRONIKA KONSUMENCKA

REALIZACJA

2021

USŁUGI

doradztwo

eko-projektowanie

GOZ

ZAKRES

audyt cyrkularności, opracowanie rekomendacji do projektowania oraz zarządzania produktami zgodnie z modelem GOZ

Marka Green Cell postanowiła zmienić sposób zarządzania swoimi produktami i zmniejszyć udział swój i swoich konsumentów we wzroście liczby e-odpadów. Nasi stratedzy i projektanci zostali zaproszeni, aby jej w tej drodze towarzyszyć i przeanalizować możliwości wdrożenia zasad gospodarki obiegu zamkniętego w jej działania.

ECODESIGN

KLIENT

Marka Green Cell powstała z pasji do mobilności i przedłużania życia produktów

Oferta produktów marki umożliwia eksploatację komputerów, smartfonów, a także innej elektroniki użytkowej spełniając wysokie wymagania odnośnie wydajności. Green Cell ma w swoim portfolio ponad 3 tysiące produktów do zasilania urządzeń oraz baterii umożliwiających przedłużenie życia urządzeń zamiast ich wymiany. Obecnie wchodzi w branżę electromobility. Green Cell dąży do tego, aby rozwijać się w zgodzie z zasadami ekonomii cyrkularnej. Chce wytwarzać produkty przyjazne dla użytkownika, ale także bezpieczne dla Planety.

Naszym zadaniem było przeanalizowanie obecnej oferty Green Cell oraz wskazanie rekomendacji zmian w produktach, usługach i procesach zarządzania nimi i komunikacji, które spełniłyby cyrkularne ambicje. Wspólnie udowodniliśmy, że nawet w trudnej branży rozwiązania procyrkularne mogą być motorem do rozwoju biznesu, a transparentna komunikacja tych  przemian dodaje marce wiarygodności oraz angażuje pracowników.

WYZWANIE

Cyrkularne motywacje i korzyści.

Zmieniająca się legislacja, zwiększające się ryzyko wynikające z występowania zakłóceń globalnej gospodarki sprawiają, że pozyskiwanie surowych materiałów niezbędnych do produkcji staje się coraz trudniejsze. Tym samym wzrasta koszt ich wydobycia i zakupu, co przenosi się na wzrost cen produkcji. Coraz więcej firm stara się wdrażać zamknięty obieg produktów i materiałów, by ponownie wykorzystywać poddane już kosztownej obróbce surowce i komponenty, szuka oszczędności. A Green Cell chce być prekursorem tych zmian.

PROCES AUDYTOWY

Strategia projektowania nowych produktów marki Green Cell w ujęciu cyrkularnym miała być oparta na dobrze zdefiniowanych problemach i potrzebach – nie tylko użytkowników, ale przede wszystkim środowiska, jako równoprawnego interesariusza w procesach rozwoju nowego produktu.

Zaczęliśmy od badań doświadczenia użytkowników produktów Green Cell. Wcielając się w cztery archetypy klienta, zmapowaliśmy problemy i potrzeby, które przekładają się na ich finalne doświadczenie kontaktu z marką.

Ponad 20 godzin wspólnej pracy warsztatowej oraz rozmowy w gronie 35 ekspertów z zespołu Green Cell pozwoliły nam wejrzeć głębiej w istotne procesy cyklu życia produktów marki oraz obecne usługi.

Przeanalizowaliśmy każdy z dwudziestu dwóch produktów marki
Każdy produkt był oceniany pod kątem dostosowania do procesów wydłużających cykl życia produktu – naprawy (repair), ponownego użycia (reuse), renowacji (refurbishment), regeneracji (remanufacture) aż po finalny recykling. W ten sposób zgromadziliśmy istotne insighty, które pozwoliły na zdefiniowanie cyrkularnych strategii dla produktów obecnych już w portfolio Green Cell oraz dla produktów przyszłości.

Dla nas ważne jest, żebyśmy zaczęli podchodzić odpowiedzialnie i w zrównoważony sposób. Te spotkania mają nam pomóc to lepiej zrozumieć, zwiększyć świadomość i wprowadzać etapami w produkty i automatycznie w życie firmy.

Paweł Ochyński – CEO Green Cell

W pracach analitycznych wykorzystaliśmy nasze autorskie narzędzie Circular Loop Canvas, które pozwoliło nam zobrazować:


jakie usługi wspierające wydłużanie cyklu życia istnieją u konkurencji oraz branżach pokrewnych,


jakie usługi wspierające wydłużanie cyklu życia posiada Green Cell


jak wiele produktów Green Cell możliwych jest do poddania procesom wydłużającym cykl życia  


Ponadto, korzystaliśmy z autorskich macierzy, które pozwoliły nam zobrazować stosunek żywotności produktów Green Cell do ich ceny oraz autorskie karty analizy produktów pozwalające ocenić możliwość przeprowadzenia na nich procesów wydłużających cykl ich życia.

Stworzyliśmy wizję bardziej kompleksowej i cyrkularnej przyszłości marki Green Cell o dużym potencjale biznesowym. Całość opracowania zebrana w obszernym raporcie wskazuje trzy strategiczne obszary zmian, wnioski z ich analiz oraz rekomendacje.

OBSZAR PROJEKTOWANIA
PRODUKTÓW

Do portfolia produktów wprowadziliśmy podział na produkty, które płyną (products that flow) oraz produkty o dłuższej żywotności (products that last). Dla tej drugiej grupy zdefiniowaliśmy dwie strategie cyrkularne, które wyznaczą kierunek w projektowaniu nowych produktów lub liftingu obecnych w tej kategorii. Ponadto, opisaliśmy 29 głównych zasad oraz 21 rekomendacji do poszczególnych produktów, które po zastosowaniu pozwolą efektywniej wprowadzać procesy wydłużające ich cykl życia – ponowne użycie, naprawa, renowacja, regeneracja, recykling.

OBSZAR PROJEKTOWANIA
USŁUG

Istotne w projekcie były rekomendacje w zakresie usług i zarządzaniem powrotem produktów z rynku (take back management). Powstały 26-punktowe rekomendacje usprawniające doświadczenie użytkownika podczas jego ścieżki (customer journey) oraz 9 kompleksowych rekomendacji usługowo-systemowych, które pozwalają  na pełne zarządzanie wartością (produktami, opakowaniami) i wprowadzają systemowo zasady ekonomii cyrkularnej.

OBSZAR KOMUNIKACJI

Kluczowe było również wskazanie marce Green Cell wartości biznesowych z zamykania obiegu produktów – w kontekście marki Klienta opisaliśmy 4 typy wartości (sourcing, enviromental, customer, informational), by wskazać korzyści biznesowe z przyjęcia cyrkularnego podejścia.

Naszą rekomendacją było podkreślanie w komunikacji zewnętrznej takich aspektów, jak transparentność, autentyczność i proaktywność w działaniach marki na rzecz bardziej zielonego rozwoju. Dla klientów ważne są nie tylko efekty tu i teraz, ale także cele i ambicje, które wpłyną na działania marki w przyszłości.

Dzięki współpracy z Ergodesign:  


zwiększyła się świadomość zasad gospodarki obiegu zamkniętego wśród pracowników Green Cell,


opracowaliśmy pilotażowy model GOZ obejmujący portfolio produktów marki, dostosowany do jej branży i planów rozwojowych,


zarekomendowaliśmy zmiany w kolejnych generacjach produktów i usprawnienia obecnych konieczne z punktu widzenia ekonomii cyrkularnej,


pokazaliśmy, że transparentna komunikacja cyrkularności jest potrzebna, zrozumiała i dobrze przyjmowana przez klientów


Źródła:
TCO Certified, "E-waste — a toxic waste stream where valuable finite resources are lost"
E-waste Monitor
No items found.

WRÓĆ DO PORTFOLIO