HS Medical – System ratownictwa AED

PORTFOLIO

/

MEDYCYNA

System ratownictwa AED

ECODESIGN

KLIENT

HS Medical

BRANŻA

MEDYCYNA

REALIZACJA

2021

USŁUGI

doradztwo

produkt fizyczny

prototypowanie

produkcja

projektowanie usług

projektowanie marki

ZAKRES

Budowanie założeń do produktu i usługi, projekt systemu, projekt usługi, koncepcja i projekt produktu, prototypowanie produktu, projekt materiałów wsparcia produktu i sprzedaży

Inteligentny system przechowywania defibrylatorów w przestrzeni publicznej o poszerzonych funkcjach monitorowania ich stanu. Rosnąca świadomość przeciwdziałania skutkom NZK a także zmieniające się przepisy Unijne rodzą potrzebę, aby w każdym obiekcie użyteczności publicznej obecne były urządzenia AED gotowe do natychmiastowego działania. Duża nieświadomość społeczna, gdzie szukać pomocy i jak jej udzielić częściowo jest spowodowana niską widocznością i rozpoznawalnością miejsc, w jakich przechowywane są defibrylatory. W sytuacji, kiedy gra toczy się o ludzkie życie, a każda sekunda ma znaczenie nie ma miejsca na ludzki błąd i właśnie to było stawką w tym projekcie.

ECODESIGN

KLIENT

HS Medical Poland to renomowany dostawca rozwiązań związanych z AED dla klientów instytucjonalnych i biznesowych. Od lat wspiera klientów w zapewnieniu kompleksowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa - dostępności defibrylatorów, poprawnego ich oznakowania oraz szkoleń z udzielania pierwszej pomocy realizowanych przy wsparciu ratowników medycznych. Wizja i ambicja właścicieli firmy zakładała opracowanie nowego standardu branżowego, co stało się możliwe dzięki wsparciu programem Design dla Przedsiębiorców oraz współpracy z Ergodesign.

WYZWANIE

Kluczowym wyzwaniem do zaprojektowanie Systemu AED było wyznaczenie nowego standardu przechowywania defibrylatorów, który byłby kompatybilny z istniejącymi normami i produktami obecnymi na rynku, ale zwiększał widoczność i rozpoznawalność miejsc, w których są one umieszczone. Cel ten miał zostać zrealizowany poprzez opracowanie nowego produktu, systemu, w którym miał on funkcjonować oraz systemu oznakowania wpisującego się w normy, ale o poprawionej widoczności

Od strony produktu największym wyzwaniem była jego widoczność, rozpoznawalność i zdolność do funkcjonowania w różnych kontekstach otoczenia. Aby uczynić produkt dostrzegalnym w przestrzeni publicznej zespół projektowy zidentyfikował szansę w zastosowaniu oświetlenia, które wskazywałoby położenie defibrylatora nawet w warunkach i w sytuacjach, w których jest to trudne. Kluczową analogią była w tym przypadku latarnia morska, która podobnie jak System AED jest elementem infrastruktury bezpieczeństwa i ważnym obiektem nawigacyjnym.

Sprostanie wyzwaniu wytyczenia standardu oznacza projekt nie tylko skutecznego i przekonywującego produktu, ale również zaprojektowanie jego miejsca i wzajemnych relacji w systemie, w którym funkcjonuje oraz zapewnienie odpowiedniego wsparcia wizerunkowego. Tak powstała nazwa i marka Lifespot oraz kompleksowa usługa instalacji, odbioru i utrzymania punktów AED. Rozwiązanie to, mimo iż skierowane do odbiorcy instytucjonalnego i biznesowego stawia problemy, potrzeby i percepcję użytkownika w centrum uwagi.

DESIGN PRODUKTU

Lifespot cechuje modułowa budowa i unikatowe rozwiązania technologiczne. Produkt występuje w dwóch wariantach: naściennym i wolnostojącym. W wariancie naściennym produkt jest zamocowany na specjalnym wieszaku, natomiast w wersji wolnostojącej punkt AED jest mocowany do prefabrykowanego fundamentu, który nie tylko zapewnia mu stabilność, ale również tworzy komorę, z której pobierane jest chłodne powietrze do chłodzenia defibrylatora w upalny dzień.

Dostęp do AED odbywa się przez solidne drzwi z półprzezroczystego tworzywa sztucznego z dużym i wygodnym uchwytem. Efekt mrożonych drzwiczek ma służyć rozmyciu wizerunku samego AED. Ten nieszablonowy zabieg jest spowodowany faktem, że urządzenia te diametralnie różnią się od siebie kształtem, kolorem i gabarytem. Zespół projektowy dążył zatem do zwiększenia widoczności samego punktu a nie urządzenia w nim się znajdującego. Sam defibrylator umieszczony jest w centralnym punkcie komory na uniwersalnym wieszaku odpowiadającym na różne wymiary i kształty urządzeń.

Całość wieńczy plafon oświetleniowy, który jest jednym z najważniejszych elementów urządzenia. Rozproszone, ale jasne światło zapewnia widoczność z dystansu i wskazuje status urządzenia.
Obudowa wykonana jest z symetrycznych wyciskanych profili aluminiowych ukształtowanych w taki sposób, aby po podstawowej numerycznej obróbce stanowiły one miejsca montażu komponentów urządzenia. Ta innowacyjna budowa zapewnia również niewielką wagę produktu i daje mu wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne oraz odporność na warunki atmosferyczne.

PROCES PROJEKTOWY

Projekt rozpoczął się od fazy analizy i definiowania, w której zespół przeanalizował normy i przepisy, otoczenie konkurencyjne a także zapoznał się z perspektywą użytkowników. Zostały przeanalizowane typowe lokalizacje AED i wskazane wymagania jakie mogą stać przed produktem funkcjonującym w tym otoczeniu. Rezultatem był zbiór założeń projektowych, które ukształtowały koncepcje rozwiązań. Zespół szybko przeszedł do realizacji i pierwsze koncepcje zostały poddane testom percepcyjnym najpierw na płaskich wydrukach w skali 1:1 a następnie na pełnoskalowych mock-upach.

DESIGN SYSTEM I USŁUGA

Defibrylator umieszczany w przestrzeni publicznej posiada wielu interesariuszy, którzy korzystając z niego posiadają zróżnicowaną perspektywę oraz potrzeby. Dlatego projektowanie systemu dodatków i usługi do produktu rozpoczął się od odtworzenia scenariuszy użytkowych z perspektywy różnych interesariuszy tj. dystrybutor, realizator, instalator, serwisant, ratownik czy goniec. Pozwoliło to na złapanie wielu perspektyw oraz zależności pomiędzy nimi. Powstała ścieżka działań klienta (customer journey) od etapu budowania świadomości do końca życia produktu - jego dezaktywacji bądź modernizacji obecnej wersji. Ścieżka klienta została rozszerzona o zmapowane działania po stronie realizatora uwzględniające działania kilku interesariuszy tj.: serwisant, instalator, dystrybutor (Service BluePrint).

Ponadto zostały opracowane ścieżki odtwarzające kroki akcji ratunkowej na otwartej przestrzeni (outdoor) oraz w budynku (indoor). Oraz hierarchizacja i kolejność etapów nawigacji do punktu AED: nawiązania kontaktu z oznaczeniem, wyznaczenia kierunku do poszukiwań, utrzymanie kursu oraz odnalezienie punktu. Następnie na tej podstawie powstał system nawigacji (wayfinding), który poprzez modułowość uwzględniał zróżnicowane potrzeby związane z nawigacją w przestrzenii publicznej.

MARKA I KOMUNIKACJA

Lifespot to inspirujący do podjęcia odpowiedzialności publiczny system defibrylacji. To otwarty punkt dostępu, składnik sieci gwarantującej poczucie bezpieczeństwa. Głównym zadaniem marki i komunikacji jest podkreślanie tych aspektów.

Lifespot zajmuje eksponowaną pozycję w przestrzeni publicznej i wyrażone w nazwie analogie do hot spotu każą myśleć o nim nie tylko jako o otwartym punkcie dostępu do defibrylatora, ale i składniku „sieci” punktów zapewniającej możliwość szybkiej reakcji w każdym miejscu i porze dnia.

Logotyp marki ma charakter typograficzny, z charakterystyczną literą „o” uniesioną powyżej linii bazowej. Litera „o” z kropką symbolizuje osobę stojącą przed punktem LIFESPOT, a wyróżnienie kolorystyczne kojarzy się z interaktywnością. Uniesienie litery „o” wyżej niż pozostałe litery, wskazuje na aspiracje marki, aby inspirować do podjęcia odpowiedzialności i działania, do „wychodzenia przed szereg”.

No items found.

WRÓĆ DO PORTFOLIO