Circular Loop Canvas – pobierz nasze narzędzie do budowania strategii cyrkularnych

NARZĘDZIA

7.4.2022

ekonomia cyrkularna

zrównoważony rozwój

Circular Loop Canvas – pobierz nasze narzędzie do budowania strategii cyrkularnych

Sprawdź, czy Circular Loop Canvas może pomóc Twojej firmie.

W Ergodesign wielokrotnie stawialiśmy przed wyzwaniem przeprowadzenia klienta przez proces zmian w duchu ekonomii cyrkularnej. Praca na strategii, budowanie założeń dla produktów i usług to wielopoziomowy proces. Aby go urealnić i móc posługiwać się jednym wspólnym schematem opracowaliśmy nasze autorskie narzędzie – Circular Loop Canvas. Dzięki niemu można tworzyć cyrkularną wizję w jednym miejscu już od etapu researchu aż po finalne decyzje strategiczne i projektowe.

Ekonomia cyrkularna – szansa i wyzwanie  

Ekonomia cyrkularna dostarcza przedsiębiorcom wielu nowych wyzwań w kontekście adaptacji oferty do jej założeń, wdrażania nowych produktów oraz usług, a także zmiany modelu działania biznesu. O korzyściach biznesowych wynikających z circular economy opowiadamy w naszych podcastach.

Niezależnie od tego, czy analizujemy stan obecny, czy eksplorujemy wizję rozwoju, współpracując z naszymi klientami od początku zadajemy i pogłębiamy wiele pytań.

 

  • Jak utrzymać produkty, komponenty, materiały, surowce w obiegu zamkniętym?  
  • Jak wyeliminować lub zredukować ich negatywny wpływ na środowisko?  
  • Jak zapewnić możliwość naprawy, renowacji, regeneracji, recyklingu produktu?  
  • Jakimi działaniami wydłużyć życie produktu oraz maksymalne wykorzystać jego wartość?  
  • W jaki sposób zapewnić maksymalny czas życia produktu, zachowując przy tym ekonomiczną opłacalność biznesu?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań pozwalają nam stawiać hipotezy innowacji, a następnie projektować rozwiązania zgodne z filozofią gospodarki obiegu zamkniętego. Bywa, że odpowiedzi pochodzącą od różnych osób, między innymi z działów marketingu, sprzedaży, serwisu, z produkcji, od badaczy, a także samych użytkowników i użytkowniczek. Ocena sytuacji przez specjalistów z różnych dziedzin może być zupełnie rozbieżna.

Jak sprawić, by wszystkie osoby zaangażowane w proces rozumiały jednakowo jego rezultaty i stworzyły na ich podstawie jedną, uwspólnioną wizję rozwoju? To wyzwanie, z którym w Ergodesign niejednokrotnie się borykaliśmy i to właśnie doprowadziło nas do stworzenia Circular Loop Canvas.

Kluczowe założenia metody

Jako osoby zajmujące się projektowaniem, designem, w przeważającej mierze komunikujemy się obrazem. To zdecydowanie jedna z naszych supermocy! W pracy nad analizami, audytami, strategiami istotne jest to, aby niczego nie pominąć oraz by dobrze rozumieć się w zespole, który tworzymy z klientami oraz partnerami. Zależało nam by uchwycić bigger picture – szerzej spojrzeć na podejmowane zagadnienia i łatwiej je ze sobą łączyć.

Circular Loop Canvas to metoda, którą opracowaliśmy, by uprościć pracę nad strategiami innowacyjności, w których istotną rolę odgrywają założenia ekonomii cyrkularnej. To narzędzie, które pomaga nam budować założenia dla produktów i usług mających funkcjonować w obiegu zamkniętym. jeden obraz. Komunikacja jest szybsza i wspólnie można wypracować całościowe spojrzenie na cały cykl życia produktu, tworząc spis treści do wspólnej pracy.

mówi Krzysztof Bogomaz, Head Działu Rozwoju Strategii w Ergodesin, autor Circular Loop Canvas.

Istotą Circular Loop Canvas jest nadanie nadanie pracy nad cyrkularnością struktury. Zapewniając wspólną przestrzeń do inwentaryzacji działań, gromadzenia informacji o stanie obecnym (as-is), zapisywania koncepcji (to-be) oraz planów rozwoju – ambicji. Schemat może towarzyszyć nam w procesie tworzenia strategii innowacyjności oraz budowania założeń projektowych od etapu researchu po finalne decyzje strategiczne i projektowe.

Pobierz nasze autorskie narzędzie Circular Loop Canvas i zacznij pracować nad cyrkularną zmianą.

Z czego się składa Circular Loop Canvas?  

Większość metod i narzędzi związanych z obiegiem zamkniętym, którym się przyglądaliśmy opisuje cykle życia produktu lub cykle użytkowe oraz otoczenie produktu. Marginalizują one jednak rolę i sprawczość samych użytkowników.chemat Circular Loop Canvas przedstawia jednocześnie:

  • cykl życia produktu (product lifecycle) – od początku produkcji po utylizację. Uwzględnia wszystkie cykle użytkowe, które zachodzą w ramach niego (X).  
  • cykle użytkowe (product lifespan) – od momentu zakupu/dostępu do produktu, po rezygnację z jego użytkowania. Obejmuje wewnętrzną orbitę w bezpośrednim otoczeniu produktu i dzięki zachowaniu chronologii działań stanowi klasyczną ścieżkę użytkownika produktu (Y).

Beyond theory

Pierwszym dużym projektem, w którym wykorzystywaliśmy schemat, a następnie poddawaliśmy go kolejnym usprawnieniom, była nasza wewnętrza transformacja na działanie w zgodzie z zasadami ekonomii cyrkularnej.  

Temat ten jest bardzo obszerny i dotyka wielu wymiarów ekonomii, biznesu, a także samego designu. Od początku przyglądaliśmy się pionierskim wdrożeniom w tym obszarze, legislacjom, dobrym praktykom oraz wszelkim wytycznym, które pozwalają projektować i wdrażać w odpowiedzialny sposób, z poszanowaniem granic naszej planety. Gromadząc te dane zbieraliśmy je we wspólnej przestrzeni roboczej tak, by było możliwe skompilowanie wiedzy z różnych dziedzin, a następnie dzielenie się nią wewnątrz zespołu, a także w ramach prowadzonych przez nas działań warsztatowych i edukacyjnych. Efekty naszej pracy możesz obejrzeć na naszej stronie poświęconej cyrkularności.

Mieliśmy też okazję testować i doskonalić tą metodę pracując z naszymi Klientami, z którymi realizowaliśmy tematy dotyczące cyrkularności, m.in.: JKB Group, Green Cell.

Ciężko byłoby jednak opisać modelowy sposób pracy z tą metodą. Jakiś idealny przepis. To raczej podkład (canvas), który strukturyzuje pracę, a przede wszystkim buduje dla niej spis treści. Nawiguje po niej. Nie jest to przestrzeń, w której umieszczamy wszystko, co udało nam się znaleźć. Wrzucamy tu kluczowe hipotezy, koncepcje, pomysły, plany, ambicje. Nie wizualizujemy tu wszystkiego, by nie zgubić czytelności tego obrazu. Tak możemy uprościć pracę i zredukować ilość miejsc, w które zaglądamy w trakcie procesu Circular Loop Canvas wykorzystujemy w naszej pracy projektowej na co dzień.

Krok w stronę cyrkularności

Nasze doświadczenia doprowadziły nas do stworzenia prostego schematu, który pozwala utrzymać wspólny obraz pracy nad cyrkularną zmianą. Niezależnie od wielkości firmy dla każdego podmiotu to ogromne przedsięwzięcie.

Jeśli zastanawiasz się od czego zacząć, możesz poszukać inspiracji w innych branżach. Z racji współpracy z branżą elektroniki konsumenckiej, która nie kojarzy się konsumentom z cyrkularnością, zebraliśmy już szereg doświadczeń.


Nasze inspiracje, wnioski i najciekawsze przykłady rozwiązań zebraliśmy w najnowszym wydaniu Impulsów Cyrkularności.