Jak wdrożyć ekonomię cyrkularną w firmie?

ARTYKUŁY

1.6.2022

ekonomia cyrkularna

zrównoważony rozwój

Jak wdrożyć ekonomię cyrkularną w firmie?

Aż 8 na 10 konsumentów na świecie zmienia swoje preferencje zakupowe biorąc pod uwagę społeczne lub środowiskowe skutki. Ponad połowa przyznaje, że kwestie ekologiczne mają wpływ na ich decyzje, a aż 57 proc. osób w wieku 18-24 zdecydowała się na zakupienie produktów mniej znanej marki, ponieważ były bardziej zrównoważone.

Dane Instytutu Badawczego Capgemini przeprowadzone na próbie ponad 7, 5 tysiąca konsumentów (2020 r.)* nie pozostawiają złudzeń. Polscy konsumenci wpisują się w ten trend – ponad 80 proc. ankietowanych deklaruje, że troskę o środowisko wyraża w proekologicznych zachowaniach, a 58 proc. deklaruje, że wybiera produkty marek, które podejmują działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.*

Konsumenci, dla których kwestie wpływu na środowisko są kluczowe w podejmowaniu decyzji zakupowych już dziś tworzą i będą w przyszłości kształtować rzeczywistość zakupową. To dla wielu marek oznacza, że zrównoważone podejście staje się koniecznością, a sukces osiągną ci, którzy poważnie potraktują szansę, jaką daje ekonomia cyrkularna.

Odejście od podejścia „kup-zużyj-wyrzuć” do modelu gospodarki opartej na zasadzie „weź-zużyj-użyj ponownie”  jest logiczną konsekwencją zmieniającego się środowiska biznesowego. Gospodarka oparta właśnie o zasady ekonomii cyrkularnej (o zamkniętym obiegu) daje dodatkową wartość z już wykorzystywanych zasobów, zmniejsza degradację środowiska i oferuje szacowaną na 4,5 miliardów dolarów szansę rynkową w latach 2018-2030 (The Circular Economy Handbook, Lacy i in., 2020).

To, w jaki sposób wprowadzać ekonomię cyrkularną było tematem podcastu "Zrównoważony Biznes" prowadzonego przez Justynę Markowicz, w którym gościnnie udział wzięli przedstawiciele Ergodesign: Katarzyna Śliwa, CEO, Head Działu Rozwoju Marki oraz Krzysztof Bogomaz, Head Działu Rozwoju Strategii. Dzielili się wiedzą i praktyką, jak stworzyć przestrzeń dla innowacji cyrkularnych zarówno w startupach, jak i w dużych firmach.

Czego dowiesz się z artykułu?

  • Jak stworzyć warunki do wdrożenia ekonomii cyrkularnej w firmie?
  • Czy wejście w cyrkularność zawsze musi wiązać się z kosztami?
  • Jakie narzędzia i modele biznesowe oferuje koncepcja ekonomii cyrkularnej?
  • Jak można podejść do tematu zarządzania wiedzą o cyrkularności w firmie?
  • Na czym warto się skupić wdrażając innowacje cyrkularne?

Od czego zacząć?

Posłużmy się przykładem Ergodesign, gdzie ponad 3 lata temu rozpoczęła się cyrkularna transformacja. Zmiana oznaczała edukację całego zespołu oraz pierwsze projekty wewnętrzne i dla klientów testujące to podejście. Dzięki temu doświadczeniu możemy służyć swoją wiedzą i doświadczeniem, wspierać tych, którzy chcą iść podobną ścieżką rozwoju.

Mieliśmy to szczęście, że klienci obserwowali nasze zmiany i choć większość wciąż przychodzi do nas po design, to cyrkularność stała się magnesem. Na pytanie od czego zacząć zawsze odpowiadamy – to zależy od konkretnego przypadku. Pracowaliśmy już z małymi i dużymi organizacjami, z różnych branży i na różnym etapie rozwoju. W każdym potrafimy doradzić i wspierać.

mówi Katarzyna Śliwa, CEO w Ergodesign.

#HuaweiStartupChallenge2 to konkurs skierowany do innowacyjnych polskich startupów, które chcą stawić czoła palącym problemom ekologicznym współczesnej Polski i świata. W pierwszej dziesiątce zestawienia znalazł się nasz klient - Maas Loop, pracuje nad rozwinięciem rynku odzysku odpadów szklanych w gastronomii. To dowód na to, że dla startupów lub małych firm ekonomia cyrkularna może stać się źródłem innowacji i sposobem na biznes.

Maas Loop udowadnia, że wraz ze zmianami w gospodarce cyrkulacyjnej otwierają się nowe możliwości.

Oczywiście nie każda firma musi cyrkularność czy kwestie środowiskowe uznawać za rdzeń biznesu. Jeśli szukasz pomysłu na zmiany, warto rozważyć mniejszy pilotażowy projekt. Łatwiejszy zrealizowania, dający szybsze wnioski.

Ile kosztuje cyrkularność?

Cyrkularne zmiany to zawsze jest większy projekt strategiczny i tak należy go rozpatrywać – jako inwestycję. Przewidywalna stopa zwrotu, podział na etapy, założenie odpowiednich efektów – te czynniki sprawiają, że możemy zaplanować proces i przeznaczyć odpowiednie zasoby.

W obecnych bardzo zmiennych czasach dużo łatwiej jest stworzyć strategię na 10 lat niż na przyszły rok. To powinno zachęcić przedsiębiorców do cyrkularnych kroków, aby już dziś zaplanować przyszłość swojej firmy.

W pytaniu o koszty ekonomii cyrkularnej ważny jest jeszcze jeden aspekt. Opierając się na obiegu zamkniętym, sprawiamy, że nasz produkt możemy wykorzystać szerzej. Nie tylko go sprzedać, ale też ponownie wykorzystać jego wartość, wprowadzić nowe usługi. To tak naprawdę oszczędności.

Dynamika zmian, a co za tym idzie finalne koszty będą jednak się różnić w zależności od przedsięwzięcia. Najwięcej zależy od świadomości, wiedzy w firmie i gotowości danej branży.

Narzędzia i modele biznesowe

Pracując z klientami w procesach strategicznych bardzo dobrze jest rozpocząć od przepracowania z nimi ich ambicji i tego jak rozumieją cyrkularność. To doskonały punkt wyjścia do diagnozy potrzeb danej firmy i otwartości na cyrkularne zmiany.

Dzięki warsztatom diagnozującym ambicję klienta dowiadujemy się czym cyrkularność jest dla tego biznesu. Możemy sprawdzić czy mówimy tylko o recyklingu czy zgodnie z  rzeczywistą definicją o innowacyjności, domykaniu obiegu

mówi Krzysztof Bogomaz, Head Działu Rozwoju Strategii w Ergodesign.

W pracy strategicznej Ergodesign korzysta z dostępnych metodologii – np. fundacji Ellen MacArthur lub Delft University of Technology. Równolegle opracowujemy również własne narzędzia, które prowadzą do wdrożenia nowego modelu biznesu wykorzystującego ekonomię cyrkularną.

Pobierz nasze autorskie narzędzie Circular Loop Canvas

W Circular Loop Canvas proponujemy, aby zwrócić szczególną uwagę na aspekt działania użytkownika. W naszym schemacie umieściliśmy człowieka w centrum, bo to warunkuje jaki ekosystem tworzy się wokół produktu.

Zarządzanie zmianą i wiedzą

W strategicznym procesie poza wdrażaniem zmian w produkcji, obsłudze klienta, ważne jest też sprawne zarządzanie zmianą wewnątrz firmy. Pomocni są ambasadorzy projektu, którzy dbają o komunikację w zespole, inspirują innych, najbliżej współpracują z osobami zarządzającymi.

Ambasadorzy mogą cyrkularność włączyć w życie firmy – szkolenia, spotkania, rutyny, warsztaty. Zadbają o  wdrożenie idei do misji i wizji całej organizacji. Ważna jest też edukacja pracowników. Zbieranie inspiracji, gromadzenie know how. Część z tych procesów wewnętrznych można oczywiście outsourcować.

Na czym się skupić wdrażając cyrkularność?  

Wszystkie firmy, które chcą być liderem rynku lub kategorii produktu w obecnych czasach są zmuszone do wprowadzenia idei ekonomii cyrkularnej. Co jest najważniejsze w tym procesie? Na pewno trzeba pamiętać o autentyczności marki i działaniu w zgodzie ze strategią całego biznesu.

Doskonałym przykładem jest nasz klient JKB Group, dla którego cyrkularność jest główną myślą przewodnią. Dzięki temu innowacje w tym obszarze nie są dla konsumentów zaskoczeniem. Ergodesign zajmuje się stworzeniem dla JKB Group nowej marki z nową ofertą produktów zgodnej z ideą cyrkularności. To duże przedsięwzięcie dla firmy i powoduje konsekwencje dla całej organizacji, które również trzeba przewidzieć na poziomie strategicznym.

Jak w każdym procesie strategicznym potrzebna jest też odwaga, ale opierając się na wiedzy i korzystając z doświadczenia sprawdzonych partnerów, nic nie powinno przeszkodzić we wprowadzeniu circular economy. Jeśli chcesz już teraz rozpocząć innowacje w swojej firmie, odezwij się do nas!


 

https://capgeminipolska.prowly.com/107835-jak-zrownowazony-rozwoj-wplywa-na-decyzje-zakupowe-klientow
Ośmiu na dziesięciu Polaków podejmuje działania proekologiczne | Deloitte