Jak wygląda projektowanie od kuchni? Omawiamy modelowy proces rozwoju nowego produktu.

WEBINAR

6.4.2022

design

Jak wygląda projektowanie od kuchni? Omawiamy modelowy proces rozwoju nowego produktu.

Z jakich etapów składa się proces rozwoju nowego produktu? Jak ten złożony proces wygląda z perspektywy projektantów, a jak z punktu widzenia specjalistów od technologii? Zapraszamy do obejrzenia webinaru przygotowanego we współpracy z Endego.

W Ergodesign od blisko trzech dekad zajmujemy się designem i pomagamy rosnąć firmom klientów dzięki nowym, innowacyjnym produktom. Przez ten czas zebraliśmy spore doświadczenie, ale nierzadko w procesach projektowych współpracujemy również ze sprawdzonymi partnerami. Łączymy w ten sposób kompetencje na różnych etapach.

Jednym z takich partnerów jest firma inżynieryjna Endego oferująca swoim klientom kompleksowe usługi typu „end-to-end” w zakresie projektowania inżynierskiego. Zajmuje się także projektowaniem mechanicznym, rozwiązaniami przemysłowymi, a także oprogramowaniem, elektryką i elektroniką. Choć Endego wywodzi się z automotive, prężnie działa także w innych branżach. Dobór odpowiedniego partnera to klucz do sukcesu. Razem ze specjalistami z Endego stanowimy sprawdzony team, który gwarantuje sukces całego przedsięwzięcia.

Współpraca różnych podmiotów wymaga jednak doskonałej koordynacji. Czy jeden idealny model procesu rozwoju nowego produktu, który pogodzi potrzeby wszystkich interesariuszy? Od czego zacząć? Kiedy zaangażować klienta? O naszych wnioskach i rekomendacjach opowiadamy w webinarze. Poza przedstawicielami naszej firmy - Ryszarda Poniedziałka, COO, Heada Działu Rozwoju Produktu oraz Michała Maciukiewicza, Senior Industrial Designera w Ergodesign usłyszysz także Damiana Dziedzica, kierownika produktów w Endego.

Modelowy proces w teorii

Nowe pomysły na produkty nie są dziełem przypadku. Bardzo często to wielowymiarowy proces. Źródłami inspiracji mogą być obserwacje rynkowe, użytkowe, odkrycia naukowe, a także zmiany społeczne, polityczne czy gospodarcze.

Wszystkie te motywacje często mają odzwierciedlenie w innowacyjnych wizjach klientów, z którymi współpracujemy w Ergodesign. Często pracujemy na bardzo wczesnym etapie, opierając się na poziomie niezmaterializowanej koncepcji. To my przekształcamy w konkrety. Jak to robimy? Odpowiedzią jest modelowy proces rozwoju nowego produktu. To wynik naszego 30-letniego doświadczenia projektanckiego. Pracując w ten sposób, możemy przewidzieć efekt, zapanować nad poszczególnymi etapami, zarządzać oczekiwaniami klientów, wykonawców, partnerów.

Trzeba jednak pamiętać, że uniwersalny proces nie istnieje. Chociaż moglibyśmy wskazać kilkadziesiąt różnych modeli, żaden nie gwarantuje sukcesu przedsięwzięcia. To sprawia, że każdy producent ma szansę na odnalezienie własnej innowacji. Z drugiej strony samo zaprojektowanie procesu jest sporym wyzwaniem.

Modelowy proces w praktyce

Każdy modelowy proces przekładamy na konkretne etapy, zaczynamy myśleć o tym, co musi się wydarzyć, aby powstał produkt. W kolejnej części webinaru opowiadamy o procesie projektowania na przykładzie regulatora dla firmy Darco. Projekt ten realizowaliśmy we współpracy z Endego. Razem stworzyliśmy projekt urządzenia wyróżniony nagrodą IF Design Award.

Nasz proces składał się z 15 etapów. Rozpoczęliśmy od analizy potrzeb, kluczowe w przypadku produktów innowacyjnych. Kolejno zajęliśmy się analizą funkcjonalną, wzorniczą i techniczną. Następnymi etapami były: analiza funkcjonalna, wzornicza, techniczna. Dzięki syntezie założeń funkcjonalnych i wzorniczych powoli zaczęliśmy wyłaniać obszary potencjalnie innowacyjne i przewagi konkurencyjne. Później powstały wstępne założenia finansowe i technologiczne produktu.

Symbolicznym momentem procesu jest brief projektowy. Wówczas wszyscy interesariusze muszą uzgodnić założenia przed urzeczywistnieniem produktu. Przystępujemy do wykonania projektu konstrukcyjnego, wykonawczego, a także do prototypowania i testowania. Na końcu przygotowujemy się do produkcji seryjnej i urynkowienia.

Dobór odpowiedniego modelu współpracy

Jak łatwo się domyślić, koordynacja 15-etapowego procesu projektowego z kilkoma podmiotami może być dużym wyzwaniem. W kolejnych odcinkach webinaru opowiadamy właśnie o aspektach  komunikacyjnych, które składają się na całościowy sukces projektu. Zwracamy uwagę na kluczowe punkty takie jak: odpowiedni dobór kompetencji w obu zespołach i wybór modelu współpracy.


Serdecznie zapraszamy do obejrzenia całego webinaru lub wybranych odcinków z najbardziej interesującymi treściami. Proces projektowy widziany od kuchni, oczami Ergodesign może być dla Ciebie zupełnie nową perspektywą.

OBEJRZYJ WEBINAR

Webinar dostępny jedynie w języku polskim