Product (Re)Discovery

ARTYKUŁY

10.10.2023

design

design thinking

Product (Re)Discovery
"Everything that can be invented has been invented."
Charles H. Duell (Commissioner of the United States Patent and Trademark Office in 1899)

"Wszystko, co jest do wymyślenia, zostało już wymyślone" – to słowa Charlesa H. Duella, który pełnił funkcję komisarza amerykańskiego Urzędu Patentowego w 1899 roku. W dzisiejszym świecie, gdzie innowacje są niezbędne do sukcesu biznesowego, te słowa mogą wydawać się nieprawdziwe. Wydają się sprzeczne z ideą poszukiwania nowych pomysłów i rozwiązań, kluczowych dla rozwoju organizacji.  

Potrzeba innowacji

Ale co, jeśli Duell miał na myśli coś więcej? W rzeczywistości większość wynalazków opiera się na istniejących pomysłach, a kluczem do sukcesu jest umiejętność wykorzystania ich w nowy, twórczy sposób, tak aby oferta i model działania firmy były dostosowane do współczesnych wyzwań. Obecnie jest ich wiele: ciągłe zmiany w gospodarce, łańcuchach dostaw, otoczeniu biznesowym, potrzeba dostosowania działań do nowych przepisów, oczekiwań konsumentów i wyzwań związanych z raportowaniem ESG (oceniającym, w jaki sposób firma podchodzi do kluczowych problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem).

Kluczowe aspekty innowacji

Innowacyjne rozwiązania to nie zawsze nowe wynalazki. Często chodzi o adaptację istniejących pomysłów do nowych kontekstów biznesowych, użytkowych, legislacyjnych, itp. To oznacza redefiniowanie tego, co już istnieje. Chodzi o poszukiwanie wartości dla różnych grup interesariuszy i uwzględnienie:

 • potrzeb biznesu (potrzeba ciągłego wzrostu → rozwoju)
 • potrzeb interesariuszy w otoczeniu biznesu  
 • potrzeb klientów i użytkowników końcowych 
 • Last, but not least – uwzględnienie potrzeb planety

Czym jest Product Discovery

Zacznijmy od tego, czym jest Product Discovery, w jakim celu go stosować i jakie przynosi rezultaty. Product Discovery to podejście pomagające zespołom pracującym nad rozwojem biznesu, oferty, produktów i usług identyfikować i zrozumieć, jakie cechy i funkcje powinny posiadać nowe rozwiązania, aby zaspokoić potrzeby klientów i osiągnąć cele biznesowe. Cele poszukiwań mogą obejmować identyfikację zupełnie nowych produktów lub usług, definiowanie propozycji wartości dla nowych obszarów biznesu, wprowadzanie usprawnień do istniejących produktów lub usług, oraz określenie cech i funkcji nowych rozwiązań.

Ta metodyka skupia się na:

 • zrozumieniu klientów i użytkowników końcowych, ich problemów i potrzeb,
 • definiowaniu rozwiązań, które najlepiej na nie odpowiadają.

Dodatkowo, celem "Product Discovery" jest zminimalizowanie ryzyka tworzenia produktów i usług, które nie spełnią oczekiwań klientów lub nie przyniosą oczekiwanych korzyści biznesowych. Jest to proces, który pomaga uniknąć kosztów i czasu związanego z tworzeniem nietrafionych rozwiązań.

Elementy i charakterystyka procesu Product Discovery

Proces składa się z kilku kluczowych elementów, takich jak:

 • badania otoczenia rynkowego, konkurencji, branży,
 • analiza potencjału technologicznego organizacji oraz gotowości do innowacji,
 • analiza trendów i legislacji,
 • badania z klientami i użytkownikami końcowymi (np. wywiady pogłębione),
 • prototypowanie i testowanie użyteczności na makietach i modelach.

Product Discovery to proces iteracyjny, w którym eksplorujemy, budujemy, testujemy i wyciągamy wnioski do kolejnego cyklu. Tworzymy surowe prototypy, wizualizujemy hipotezy już na wczesnym etapie, co pozwala nam na szybkie uzyskanie opinii od klientów i testowanie nowych pomysłów w praktyce, zanim zostaną w pełni rozwinięte i wdrożone.

Efekty procesu Product Discovery

Rezultatem tych działań jest zdefiniowanie puli założeń nowego rozwiązania, które najlepiej odpowiadają na potrzeby klientów, użytkowników końcowych oraz cele biznesowe firmy. Założenia te często odnoszą się do docelowego rynku, konkurencyjności, funkcji produktu lub usługi, doświadczenia użytkownika, estetyki, elementów składowych, procesu użytkowego, itp. Daje to doskonałą podstawę do określenia hierarchii elementów (must-have, should-have, nice-to-have) zanim zostaną poniesione koszty związane z pracami badawczymi lub rozwojowymi. Twardym rezultatem jest brief zawierający zweryfikowane i zhierarchizowane założenia projektowe, harmonogram realizacji i plan rozwoju nowego produktu lub usługi.  

(Re)Discovery

Wracając do Duella i jego stwierdzenia, że wszystko zostało już wymyślone. Czy rzeczywiście tak jest? Z pewnością wiele radykalnych, niespotykanych wcześniej rozwiązań nadal czeka na odkrycie. Niemniej jednak, otoczenie, w jakim żyjemy, jest pełne produktów i usług, które realizują podobne funkcje, a mimo to powstają nowe, lepsze, inne, atrakcyjniejsze itp. Nadmierna konsumpcja, krótki cykl życia produktów sprawiają, że nie dość, że wszystkiego jest za dużo, to nie wiadomo co z tym później zrobić.

Dlaczego więc “(Re)Discovery”?

Ponieważ nie zawsze celem jest poszukiwanie, eksplorowanie zupełnie od zera. Czasem po prostu chodzi o redefinicję tego co znamy, co już mamy w swojej ofercie. Ale (Re) również dlatego, że w każdym rozwiązaniu, które będzie miało funkcjonować w ramach gospodarki obiegu zamkniętego / ekonomii cyrkularnej chodzi o to, by przemyśleć je na nowo (Rethink). By uwzględnić gotowość tych rozwiązań na naprawę (Repair), ponowne użycie (Reuse), odświeżenie (Refurbish), regenerację (Remanufacturing), a w ostateczności (!) były gotowe do przetworzenia (Recycle). Kolejność nie jest tu przypadkowa.  

W związku z powyższym nie myślimy już tylko produktem! Myślimy systemem, kompatybilnością produktu i/lub jego elementów, komponentów, materiałów… z resztą oferty. Zastanawiamy się jakimi działaniami (np. Firm partnerskich, użytkowników) możemy zapewnić długi cykl życia i jak najmniej szkodliwy jego koniec.


Mimo że żyjemy w świecie, który zdaje się nieustannie poszukiwać nowości, prawdziwe odkrycie może leżeć nie tyle w tworzeniu czegoś zupełnie nowego, ale w mądrym i odpowiedzialnym adaptowaniu tego, co już znamy. W świecie, w którym jest więcej produktów, niż możemy skonsumować, drogi rozwoju może wyznaczać odkrywanie nowych sposobów użycia tego, co już mamy.