Rozwój nowego produktu – premiera drugiego sezonu naszych podcastów

PODCAST

10.3.2023

design

ekonomia cyrkularna

Rozwój nowego produktu – premiera drugiego sezonu naszych podcastów

Zanim się obejrzeliśmy jesteśmy już w drugim sezonie podcastu Circular by Ergodesign! Tworzymy słuchowiska o tym, jak tworzyć świetne produkty, które kochają użytkownicy i które szanują naszą planetę.

Rozwój nowego produktu to z pozoru temat dobrze znany w świecie designu i biznesu, jednak w obliczu szybko zmieniającego się świata, niezbędna jest aktualizacja wiedzy.

W pierwszym odcinku drugiego sezonu mówimy o tym jak rozwijać nowe produkty, które zakończą się wdrożeniem i sukcesem rynkowym. Dowiesz się z niego między innymi:

 • Co zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat we współpracy biur projektowo-doradczych z biznesem?  
 • Jak dojrzałość wzornicza przedsiębiorstw wpływa na rozwój innowacji opartych o design?  
 • Jakie są przewagi zwinnego podejścia nad klasycznym planem projektu?

Od procesu liniowego do leanowego

Jako projektanci zauważamy, że znacząco zmienia się dynamika współpracy biur projektowo-doradczych z biznesem. Kiedyś najczęściej pracowaliśmy z klientami liniowo według dokładnie zaplanowanych etapów, których efekty trzeba było przewidzieć już na początku współpracy.  


Dziś coraz częściej praca projektowa odbywa się w sposób zwinny, leanowy. Podstawowym założeniem takich procesów jest dynamiczne zarządzanie i szybkie reagowanie na zmiany i wyzwania. A co za tym idzie uwolnienie potencjału innowacyjności.

Lean daje szereg korzyści:

 • pozwala szybko reagować na zmienne pojawiające się w procesie
 • daje odpowiedź na zmiany w technologii, czy w zachowaniach konsumenckich  
 • zwiększa innowacyjność procesu

 

Jakie warunki sprawiły, że leanowe podejście jest coraz bardziej popularne? Z jednej strony jest to efekt przeniesienia procesów zarządzania rozwojem produktów cyfrowych na inne dziedziny. Czerpiemy z nich inspirację jak zarządzać rozwojem produktu w czasie rzeczywistym. Rozwój technologii przede wszystkim w obszarze komunikacji między podmiotami biorącymi udział w procesie rozwoju nowego produktu ułatwia nam współpracę niezależnie od tego, gdzie znajdujemy się fizycznie.

Zastosowanie zwinnego podejścia wymaga od wszystkich stron biorących udział w projekcie deklaracji gotowości do pracy na otwartych założeniach.

 

 • Z jednej strony zespół ma więcej swobody w dopasowaniu produktu do potrzeb użytkowników, czy uwzględnianiu trendów.
 • Z innej perspektywy, przedsięwzięcia jest trudny do przewidzenia na początku. Dlatego też wzajemne zaufanie do siebie wszystkich stron w projekcie jak i operowanie na celach biznesowych i podporządkowywanie działań do ich realizacji są kluczowymi czynnikami sukcesu projektów prowadzonych Lean-owo.

Z kolei dla zespołów projektowych oznacza to, że nie są już tylko realizatorami koncepcji produktów zgodnych z briefem i specyfikacją. Wszystkie podmioty biorące udział w rozwoju produktu stają się współwłaścicielami wizji, głębiej dotykając aspektów biznesowych.

Coraz częściej rozmawiamy z klientami o biznesie, a nie o pojedynczym projekcie. Sztuka polega na tym, żeby mieć pewność, dlaczego nowy produkt jest tworzony i jakie cele biznesowe ma spełniać. Czasami kluczowe jest odkrycie, że odpowiedzią na wyzwanie jest wręcz redukcja lub odświeżenie oferty. Trzeba być otwartym na każdy scenariusz.

Krzysztof Bogomaz, CINO Ergodesign, gość pierwszego odcinka drugiego sezonu podcastów

Rośnie dojrzałość wzornicza i otwartość na innowacje

Dzięki nowemu podejściu procesowemu, zmienia się także zakres współpracy ze studiem projektowym. Biznes dostrzega dziś, że design to nie tylko styling, czy ładny produkt. Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że współpraca z projektantami wzornictwa przemysłowego to dla nich szansa na zbudowanie przewagi konkurencyjnej.  


W stosowanej przez nas nomenklaturze wyróżniamy takie pojęcie jak dojrzałość wzornicza, która określa gotowość podmiotu na podjęcie współpracy strategicznej, doradczej i projektowej na różnym poziomie innowacyjności.

Im większa dojrzałość wzornicza, tym większy jest zakres możliwej współpracy biznesu z designem dalece wykraczający poza prace nad stylingiem produktu. Dlatego tworząc ofertę Ergodesign zadbaliśmy o to, aby poza usługami projektowymi zadbać o interesy naszych klientów również w obszarze doradztwa strategicznego, projektowania usług, budowania silnych i rozpoznawalnych marek oraz współpracy na poziomie wdrażania produktów. Stale rozszerzamy zakres świadczonych przez nas usług, ponieważ wierzymy, że design jest najskuteczniejszym narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej. Chcemy być w procesie rozwoju produktu od początku do samego końca po to, aby skutecznie pilotować rozwój produktu i jego wdrożenie.

Ogromną szansę daje nam także ekonomia cyrkularna. Odejście od podejścia, „kup-zużyj-wyrzuć” do modelu gospodarki opartej na zasadzie „weź-zużyj-użyj ponownie” jest logiczną konsekwencją zmieniającego się środowiska biznesowego. Gospodarka oparta właśnie o zasady ekonomii cyrkularnej (o zamkniętym obiegu) daje dodatkową wartość z już wykorzystywanych zasobów, a dodatkowo zmniejsza degradację środowiska.

W momencie nagrywania pierwszego sezonu naszego podcastu wiedzieliśmy, że jest wiele do zrobienia jeśli chodzi o edukację otoczenia biznesowego na temat konieczności wdrażania GOZ. Dziś widzimy znacznie większą dojrzałość naszych klientów, który mają pełną świadomość, że projektowanie cyrkularne nie jest już tylko wpisaniem się w trendy, ale także wymogiem, którego ignorowanie może być niebezpieczne dla ich biznesu.

W ciągu ponad dwóch lat budowania ekspertyzy w projektowaniu cyrkularnym, możemy śmiało rekomendować naszym klientom jak powinny być zaprojektowane produkty działające w cyrkularnej przyszłości. Jedną ze skuteczniejszych metod jest projektowanie w sposób modułowy, pozwalając przedsiębiorcom na bardzo szybkie reagowanie na zmiany i potrzeby użytkowników. Często sama zmiana modułu, bez konieczności ingerencji w cały produkt wystarcza, aby zapewnić jego cyrkularność ale również zabezpiecza interesy producenta dając elastyczność w prowadzeniu biznesu i reagowaniu na zmiany.

Podsumowując, można wymienić szereg przewag zwinnego podejścia nad klasycznym planem projektu:

 • Dynamiczne reagowanie na zmiany otoczenia biznesowego i warunki społeczne
 • Możliwość ciągłego wprowadzania udoskonaleń w produkcie lub usłudze
 • Lepsze dopasowanie finalnego produktu lub usługi do potrzeb użytkowników
 • Wykorzystanie designu do budowania innowacji i przewagi konkurencyjnej
 • Uwzględnienie trendów i sygnałów zmian w procesie projektowym
 • Większy potencjał współpracy ze studiem projektowo-doradczym – od usług doradczych, przez projektowe, aż po wdrożeniowe


A czy Twoja firma jest gotowa na innowacje?  

ODEZWIJ SIĘ DO NAS